241 hjorte
mistede i år livet, da vi skiftede fra sommertid til normaltid. Dyrene
kan ikke forstå, at myldretiden er blevet rykket tilbage, så de fortsætter
deres dag som normalt og påkøres af biler, når de vandrer mellem deres
spisesteder og skjulesteder.

De fleste dyr
bliver ramt i daggry eller skumringen. Ser du et dyr, kan du være sikker på, at
der er andre i nærheden, så pas på. Mindst 2-3 personer mister hvert år livet
efter sammenstød med et dyr.

Den bedste måde
at reagere på, hvis du ser et dyr på vejen er, at bremse og holde fast i
rettet. Forsøger du at undvige, så kør bagom dyret.

Sommertid blev
indført for at gøre brug af de lyse timer og for dermed at spare på energien,
men undersøgelser viser, at der ikke er tale om en stor besparelse. Ifølge Dong falder strømforbruget mellem 4-6%, hvilket svarer til, at en
gennemsnitsfamilie kan spare 150,- kr. om året.

Dyr i landbruget,
der skal fodres og malkes, bliver også berørt af ændringen på en times
forskydning. Mine fugle i haven skal også vænne sig til, at spisetiden er
rykket, for selvom jeg prøver at komme ud til dem tidligere, så bliver det i
sidste ende samme tid som normalt.

Der har været tale om ikke at skifte mellem
normaltid og sommertid, men at blive på sommertid hele året rundt. Det vil give
300 flere lyse timer om året, hvilket er godt for vores helbred. Vi har tilsyneladende
også mere brug for lyse timer om eftermiddagen end om morgenen. Om det
nogensinde bliver til noget, må tiden vise.

Jeg håber, at flere vil være mere opmærksomme,
når de kører i skov- og markområder i ugerne efter, at vi har stillet på urene.